INFO

 1. 13.09.2020 je svolaná VH  Sekce plavání, předpokládám co největší účast za Ústecký kraj, v ten samý den proběhne i  Konference ČSPS, na konferenci máme z VH v únoru jmenované 3 kandidáty (viz.zápis MPKU, CHU, UAPS)
 2. 4.10.2020 organizujeme seminář pro trenéry Ústeckého kraje, který proběhne v Ústí nad Labem (v nejbližších dnech Vám zašleme pozvánku s programem), pokud máte někdo nějaký nápad nebo námět do programu určitě dejte včas vědět
 3. 31.10.2O2O proběhne praktická část školení rozhodčích III. a II. třídy v Chomutově, které pro KS pořádá TJ Slavie Chomutov (informace máte v příloze) Info rozhodčí
 4. 21.11.2020 svoláme VH (krajské přebory v Chomutově o polední přestávku), hlavním bodem programu bude schválení STD pro rok 2021

Corona Cup 2020

Vážení přátelé.

Jak jsme avizovali v posledním zápise VSP 05/2020 bod 3.1, podařilo se nám dnes dojednat organizaci mimořádných plaveckých závodů pro žactvo a dorost+dospělí, které jsme nazvali „Corona Cup“. Po jednání s plaveckým stadionem v Podolí nám bylo povoleno tuto soutěž uskutečnit za podmínky, že se každého ze závodů zúčastní maximálně 200 plavců. Jelikož se musel závod připravit v krátké době díky informacím o rozvolnění opatření, trvalo nějaký čas, než jsme dnes dostali z Podolí veškeré informace. Cílem těchto závodů je umožnit alespoň určitému omezenému počtu plavců si po delší době zazávodit a setkat se také na širší trenérské a rozhodcovské úrovni, čímž chceme podpořit i důležité sociální hledisko.

Žákovský závod se uskuteční 27.6.2020, tedy v termínu, kdy se mělo původně konat MČR žactva. ROZPIS
Závod pro dorost a dospělé se uskuteční 4.-5.7.2020. ROZPIS

Přihlášky na tyto soutěže, vzhledem k omezení počtu plavců na bazéně, mohou být zaslány pouze za plavce, kteří se umístili do 10.místa na LMČR nebo ZMČR žactva 2019 a LPČR nebo ZPČR 2019 11ti letých. U dorostu a dospělých do 10. místa na LMČR nebo ZMČR 2019 dorostu+dospělých a 14ti letého žactva 2019. Startovné se neplatí.

Soutěž je vypsána jako víceboj, kdy žactvo plave 100m M-Z-P-K + 200m PZ. U dorostu a dospělých se plavou 50m a 100m M-Z-P-K + 200PZ. (Systém je tedy takový, že každý přihlášený plave všechny disciplíny.) Vítěze v jednotlivých kategoriích určí součet FINA bodů všech odplavaných disciplín.

V případě, že bude překročen stanovený limit účastníků, budou ze soutěže vyřazeni plavci podle kategorií s nejhorším přihlášeným časem na 200PZ. V případě menšího počtu přihlášených účastníků bude ihned klubům oznámena možnost přihlásit další plavce do soutěže.

Vážení přátelé.

V příloze zasílám zápis ze schůze sekce plavání ČSPS 04/2020.

Dovolte mi abych Vás seznámil s hlavními body, které jsme byli nuceni řešit.

 • VSP ČSPS vzhledem k vývoji vládních opatření souvisejících s pandemií koronaviru a jejich pozvolném rozpouštění konstatoval, že situace nevypadá pro plavecký sport růžově. Díky tomuto nepříznivému stavu, se VSP ČSPS rozhodl pro zrušení letních mistrovských soutěží 2020 všech věkových kategorií bez náhrady.
 • VSP ČSPS rozhodl o náhradním termínu pro konání Finále MČR družstev 2020. Uskuteční se v Pardubicích 26.-27.9.2020. Bližší informace budou vyvěšeny na IS ČSPS.
 • VSP ČSPS rozhodl, že pořadatelé soutěží řízených VSP, kteří nemohli uskutečnit přidělené soutěže díky koronavirové pandemii, budou mít možnost tyto soutěže uspořádat v roce 2021 bez výběrového řízení. V případě, že s touto variantou nebudou souhlasit, bude na danou soutěž výběrové řízení vypsáno.
 • VSP se zabýval problematikou nominačních kritérií do RD, RD U21 (SCM IA), RD juniorů SCMIB, SCM II a podal návrhy VV ke schválení. Následně tyto nominační kritéria VV ČSPS schválil a jsou již zveřejněny na webu ČSPS.

RD seniorů a juniorů  –  SCM1  –  SCM2

Přejeme Vám abyste všichni tuto pro nás nelehkou dobu zvládli ve zdraví, nejen funkcionáři, trenéři, ale i Vaši svěřenci.

Petr Adamec

Český svaz plaveckých sportů / Czech Swimming Federation

Místopředseda ČSPS, Předseda sekce plavání

Tel:      +420 606 752 438

Email: petr.adamec@czechswimming.cz

info

Vážení sportovní přátelé.

V příloze Vám zasílám informace z VSP ČSPS o řešení situace způsobené pandemií koronaviru. V případě, že se situace významně změní, budeme Vás o dalších krocích informovat.

V současné době byla na kluby zaslána finanční podpora v rámci SpS a finanční podpora členské základny v rámci GDPR. Veškerá další finanční podpora bude závise na vývoji situace.

Oznámení_klubům

Petr Adamec

Místopředseda ČSPS, Předseda VSP ČSPS

Český svaz plaveckých sportů / Czech Swimming Federation

Tel:      +420 606 752 438

Email: petr.adamec@czechswimming.cz

Upozornění

Vážení sportovní přátelé,

na základě mimořádného opatření vlády ČR týkajícího se zrušení hromadných akcí, včetně sportovních událostí, s účastí nad 100 osob,

se s účinností od 10. 3. 2020 od 18:00. do ODVOLÁNÍ ruší všechny sportovní akce splňující výše uvedená kritéria.

Viz: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/aktualni-informace-ke-koronaviru-sars-cov-2-puvodne-2019-ncov-179250/

VSP ČSPS proto žádá všechny pořadatele plaveckých dotčených závodů aby o zrušení akcí informovaly přihlášené účastníky a dodržovaly toto rozhodnutí vlády ČR.
Za porušení hrozí vysoké finanční pokuty.

Petr Adamec

Český svaz plaveckých sportů / Czech Swimming Federation

Místopředseda ČSPS, Předseda sekce plavání

Tel:      +420 606 752 438

Email: petr.adamec@czechswimming.cz

Upozornění

Vážení sportovní přátelé,

dovolte mi Vás informovat o mimořádném opatření vlády ČR týkající se zrušení hromadných akcí, včetně sportovních událostí, s účastí nad 100 osob, a to do odvolání, s účinností od 10. 3. 2020 od 18:00. Tato zpráva se odkazuje na tiskovou konferenci vlády ČR k aktuální situaci v souvislosti s výskytem koronaviru, která se uskutečnila dne 10.3.2020 od 8:00.

Český svaz plaveckých sportů tímto emailem předává uvedenou informaci svým členským subjektům, klubům a oddílům, a rovněž pobočným spolkům, s doporučením o zrušení hromadných sportovních akcí s účastí nad 100 osob. Vzhledem k tomu, že Český svaz plaveckých sportů není mnohdy organizátorem a pořadatelem mnoha sportovních akcí, které jsou uvedeny v termínové listině ČSPS, tak vyzývá jejich pořadatele, aby zvážili organizaci plánovaných hromadných akcí. Tedy si ověřili, zda-li jejich akce bude dosahovat účasti nad 100 osob či nikoli.

S přáním krásného dne

Jakub Tesárek

Generální sekretář / General Secretary

Český svaz plaveckých sportů / Czech Swimming Federation

Tel:      +420 725 560 436

Email: jakub.tesarek@czechswimming.cz

POZVÁNKA na valnou hromadu

Vážení,
dovolte mi, abych Váz pozvala na valnou hromadu Krajského svazu ČSPS – Ústeckého kraje, jednání proběhne dne 26.02.2020 od 18:00 hod v Pivovaru Hotel na Rychtě, Klášterní 75/9, Ústí nad Labem 400 01.

Program jednání:

 1. schválení programu jednání;
 2. schválení jednacího řádu;
 3. schválení výroční zprávy za rok 2019 – výsledku hospodaření za rok 2019, zprávy o činnosti a stavu majetku;
 4. diskuse – návrh rozpočtu pro rok 2020;
 5. závěr