Valná hromada

  P O Z V Á N K A na valnou hromadu „Krajského svazu ČSPS – Ústeckéhokraje“   Vážení, dovolte mi, abych Vás pozvala na jednání valnéhromady Krajského svazu ČSPS – Ústeckého kraje, jednání proběhne dne 10.02.2022 od 19.30 hod v aplikaci „Microsoft Teams“. Program jednání:1) schválení programu jednání;2) schválení jednacího řádu;3) schválení výroční zprávy za rok 2021 – výsledku hospodaření za rok