Upozornění

Vážení sportovní přátelé,

na základě mimořádného opatření vlády ČR týkajícího se zrušení hromadných akcí, včetně sportovních událostí, s účastí nad 100 osob,

se s účinností od 10. 3. 2020 od 18:00. do ODVOLÁNÍ ruší všechny sportovní akce splňující výše uvedená kritéria.

Viz: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/aktualni-informace-ke-koronaviru-sars-cov-2-puvodne-2019-ncov-179250/

VSP ČSPS proto žádá všechny pořadatele plaveckých dotčených závodů aby o zrušení akcí informovaly přihlášené účastníky a dodržovaly toto rozhodnutí vlády ČR.
Za porušení hrozí vysoké finanční pokuty.

Petr Adamec

Český svaz plaveckých sportů / Czech Swimming Federation

Místopředseda ČSPS, Předseda sekce plavání

Tel:      +420 606 752 438

Email: petr.adamec@czechswimming.cz

Upozornění

Vážení sportovní přátelé,

dovolte mi Vás informovat o mimořádném opatření vlády ČR týkající se zrušení hromadných akcí, včetně sportovních událostí, s účastí nad 100 osob, a to do odvolání, s účinností od 10. 3. 2020 od 18:00. Tato zpráva se odkazuje na tiskovou konferenci vlády ČR k aktuální situaci v souvislosti s výskytem koronaviru, která se uskutečnila dne 10.3.2020 od 8:00.

Český svaz plaveckých sportů tímto emailem předává uvedenou informaci svým členským subjektům, klubům a oddílům, a rovněž pobočným spolkům, s doporučením o zrušení hromadných sportovních akcí s účastí nad 100 osob. Vzhledem k tomu, že Český svaz plaveckých sportů není mnohdy organizátorem a pořadatelem mnoha sportovních akcí, které jsou uvedeny v termínové listině ČSPS, tak vyzývá jejich pořadatele, aby zvážili organizaci plánovaných hromadných akcí. Tedy si ověřili, zda-li jejich akce bude dosahovat účasti nad 100 osob či nikoli.

S přáním krásného dne

Jakub Tesárek

Generální sekretář / General Secretary

Český svaz plaveckých sportů / Czech Swimming Federation

Tel:      +420 725 560 436

Email: jakub.tesarek@czechswimming.cz

POZVÁNKA na valnou hromadu

Vážení,
dovolte mi, abych Váz pozvala na valnou hromadu Krajského svazu ČSPS – Ústeckého kraje, jednání proběhne dne 26.02.2020 od 18:00 hod v Pivovaru Hotel na Rychtě, Klášterní 75/9, Ústí nad Labem 400 01.

Program jednání:

 1. schválení programu jednání;
 2. schválení jednacího řádu;
 3. schválení výroční zprávy za rok 2019 – výsledku hospodaření za rok 2019, zprávy o činnosti a stavu majetku;
 4. diskuse – návrh rozpočtu pro rok 2020;
 5. závěr

Pozvánka na valnou hromadu

Vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozvala na jednání VH, které proběhne dne 23.11.2019 na krajských přeborech v Chomutově, předpokládaný čas je od 13.00 hod, bude upřesněno dle průběhu závodů. Žádám Vás, aby na jednání VH dorazili odpovědní zástupci klubů, případně pověřili zástupce plnou mocí. Na jednání VH bude hlavním tématem schválení STD pro rok 2020, do kterých musí být zapracovány změny v STD ČSPS.

Dále Vám sděluji následující informace:

1) krajské přebory ml. žactva proběhnou dne 16.11.2019 v Litoměřicích;

2) krajské přebory staršího žactva a dorostu proběhnou 23. – 24.11.2019 v Chomutově;

3) krajské přebory v dlouhých tratích proběhnou 03.11.2019 v Děčíně (pozor je to neděle);

4) seminář trenérů a rozhodčích v letošním roce pořádat nebudeme.

Děkuji Vám za spolupráci a těším se na shledanou

pozvánka

Pozvánka na valnou hromadu

P O Z V Á N K A

na valnou hromadu

Krajského svazu ČSPS – Ústeckého kraje“

Vážení,

dovolte mi, abych Vás pozvala na valnou hromadu Krajského svazu ČSPS – Ústeckého kraje, jednání proběhne dne 30.01.2018 od 18.00 hod v Pivovaru Hotel na Rychtě, Klášterní 75/9, Ústí nad Labem 400 01.

Program jednání:

 1. schválení programu jednání;

 2. schválení jednacího řádu;

 3. schválení výroční zprávy za rok 2018 – výsledku hospodaření za rok 2018, zprávy o činnosti a stavu majetku;

 4. rezignace předsedkyně Krajského svazu;

 5. schválení volebního řádu;

 6. volba statutárního zástupce (předsedy krajského svazu);

 7. diskuze – návrh rozpočtu pro rok 2019;

 8. závěr.

Přílohy:

Volební řád
Jednací řád

Gabriela Soukupová

předsedkyně KS

Pozvánka na valnou hromadu

Vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozvala na jednání VH, které proběhne dne 10.11.2018 na krajských přeborech v Chomutově, předpokládaný čas je od 13.00 hod, bude upřesněno dle průběhu závodů. Žádám Vás, aby na jednání VH dorazili odpovědní zástupci klubů, případně pověřili zástupce plnou mocí. V příloze Vám posílám pozvánku na jednání VH, kde hlavním tématem bude schválení STD pro rok 2019.

 

Dále Vám sděluji následující informace:

1) krajské přebory ml. žactva proběhnou dne 24.11.2018 v Litoměřicích;

2) krajské přebory staršího žactva a dorostu proběhnou 10. – 11. 11. 2018 v Chomutově;

3) krajské přebory v dlouhých tratích proběhnou 04.11.2018 v Děčíně (pozor je to neděle), v příloze posílám rozpis závodů.

 

Děkuji Vám za spolupráci a těším se na shledanou

Soukupová Gabriela

P O Z V Á N K A na seminář

„Krajského svazu ČSPS – Ústeckého kraje“

Vážení,

dovolte mi, abych Vás pozvala na seminář Krajského svazu ČSPS  – Ústeckého kraje, který proběhne dne 30.09.2018 od 09.00 do 14.00 hod ve sportovní hale Klíše, ul. České mládeže 8, Ústí nad Labem 400 01 (UJEP).

Program semináře:

 1. výuka plaveckých způsobů u mladších žáků, technika plavců starších žáků a dorostenců, tréninková zátěž– Libor Kohut, reprezentační trenér mladších juniorů 9.00 – 10.15  hod;
 2. 2. psychická příprava plavců – Mgr. Jindřich Dušek 10:30 – 11.30 hod;
 3. plavecká technika – Dan Thiel 11:45 – 12:45;
 4. pravidla plavání a projednání nových STD pro rok 2019 – Petr Neumann 13:00 – 14:00 hod;

Gabriela Soukupová a Roman Eckert

Školení rozhodčích plavání II. a III. třídy – Ústí nad Labem

Krajský  svaz ČSPS – Ústecký kraj kraj  pořádá školení pro ROZHODČÍ PLAVÁNÍ III. a II. třídy

Termín konání:                30. 9. 2018,  7.10.2018

Místo konání:                   – teoretická část

                                        30.9. Ústí nad Labem  UJEP Resslova ulice
– praktická část
7.10. Lovosice plavecký bazén

Podmínky pro přijetí:       III. Třída: věk minimálně 16 let, základní znalost plavání

                                              II. Třída: věk minimálně 19 let, kvalifikace III třídy s minimální praxí 3 roky

Počet hodin:                    21 hodin

Počet účastníků:             II třída/maximálně 6, III třída/maximálně 24

Po úspěšném absolvování účastníci obdrží kvalifikaci  ROZHODČÍ II. nebo III. třídy plavání s neomezenou platností na celém území ČR

program školení :

neděle    30. 9. 2018                 9.30 – 17.30 teoretická část

sobota      7. 10.2018                8.00 – 15.00 praktická část, teoretická část,  diskuze

pomůcky:

teoretická část – poznámkový blok, psací potřeby, registrační průkaz ČSPS, pravidla plavání ke stažení na stránkách ČSPS ( www.czechswimming.cz )

praktická část – bílé tričko bez reklamy, bílé kraťasy nebo dlouhé kalhoty případně bílá sukně, přezůvky k vodě, psací potřeby

přihlášky:

Závazné přihlášky ve tvaru:

jméno–adresa bydliště–ročník narození-název klubu, ve kterém jste registrován-telefon-mail

posílejte nejpozději do 20.9.2018

mailem : okps@okps.cz

cena

300,- Kč/ 1 účastníka, stravu a ubytování nezajišťujeme

Odborný garant školení

Luboš Imryšek, rozhodčí I. třídy, rozhodčí FINA

Bližší info po přihlášce.

Petr Thiel