Corona Cup 2020

Vážení přátelé.

Jak jsme avizovali v posledním zápise VSP 05/2020 bod 3.1, podařilo se nám dnes dojednat organizaci mimořádných plaveckých závodů pro žactvo a dorost+dospělí, které jsme nazvali „Corona Cup“. Po jednání s plaveckým stadionem v Podolí nám bylo povoleno tuto soutěž uskutečnit za podmínky, že se každého ze závodů zúčastní maximálně 200 plavců. Jelikož se musel závod připravit v krátké době díky informacím o rozvolnění opatření, trvalo nějaký čas, než jsme dnes dostali z Podolí veškeré informace. Cílem těchto závodů je umožnit alespoň určitému omezenému počtu plavců si po delší době zazávodit a setkat se také na širší trenérské a rozhodcovské úrovni, čímž chceme podpořit i důležité sociální hledisko.

Žákovský závod se uskuteční 27.6.2020, tedy v termínu, kdy se mělo původně konat MČR žactva. ROZPIS
Závod pro dorost a dospělé se uskuteční 4.-5.7.2020. ROZPIS

Přihlášky na tyto soutěže, vzhledem k omezení počtu plavců na bazéně, mohou být zaslány pouze za plavce, kteří se umístili do 10.místa na LMČR nebo ZMČR žactva 2019 a LPČR nebo ZPČR 2019 11ti letých. U dorostu a dospělých do 10. místa na LMČR nebo ZMČR 2019 dorostu+dospělých a 14ti letého žactva 2019. Startovné se neplatí.

Soutěž je vypsána jako víceboj, kdy žactvo plave 100m M-Z-P-K + 200m PZ. U dorostu a dospělých se plavou 50m a 100m M-Z-P-K + 200PZ. (Systém je tedy takový, že každý přihlášený plave všechny disciplíny.) Vítěze v jednotlivých kategoriích určí součet FINA bodů všech odplavaných disciplín.

V případě, že bude překročen stanovený limit účastníků, budou ze soutěže vyřazeni plavci podle kategorií s nejhorším přihlášeným časem na 200PZ. V případě menšího počtu přihlášených účastníků bude ihned klubům oznámena možnost přihlásit další plavce do soutěže.

Vážení přátelé.

V příloze zasílám zápis ze schůze sekce plavání ČSPS 04/2020.

Dovolte mi abych Vás seznámil s hlavními body, které jsme byli nuceni řešit.

 • VSP ČSPS vzhledem k vývoji vládních opatření souvisejících s pandemií koronaviru a jejich pozvolném rozpouštění konstatoval, že situace nevypadá pro plavecký sport růžově. Díky tomuto nepříznivému stavu, se VSP ČSPS rozhodl pro zrušení letních mistrovských soutěží 2020 všech věkových kategorií bez náhrady.
 • VSP ČSPS rozhodl o náhradním termínu pro konání Finále MČR družstev 2020. Uskuteční se v Pardubicích 26.-27.9.2020. Bližší informace budou vyvěšeny na IS ČSPS.
 • VSP ČSPS rozhodl, že pořadatelé soutěží řízených VSP, kteří nemohli uskutečnit přidělené soutěže díky koronavirové pandemii, budou mít možnost tyto soutěže uspořádat v roce 2021 bez výběrového řízení. V případě, že s touto variantou nebudou souhlasit, bude na danou soutěž výběrové řízení vypsáno.
 • VSP se zabýval problematikou nominačních kritérií do RD, RD U21 (SCM IA), RD juniorů SCMIB, SCM II a podal návrhy VV ke schválení. Následně tyto nominační kritéria VV ČSPS schválil a jsou již zveřejněny na webu ČSPS.

RD seniorů a juniorů  –  SCM1  –  SCM2

Přejeme Vám abyste všichni tuto pro nás nelehkou dobu zvládli ve zdraví, nejen funkcionáři, trenéři, ale i Vaši svěřenci.

Petr Adamec

Český svaz plaveckých sportů / Czech Swimming Federation

Místopředseda ČSPS, Předseda sekce plavání

Tel:      +420 606 752 438

Email: petr.adamec@czechswimming.cz

info

Vážení sportovní přátelé.

V příloze Vám zasílám informace z VSP ČSPS o řešení situace způsobené pandemií koronaviru. V případě, že se situace významně změní, budeme Vás o dalších krocích informovat.

V současné době byla na kluby zaslána finanční podpora v rámci SpS a finanční podpora členské základny v rámci GDPR. Veškerá další finanční podpora bude závise na vývoji situace.

Oznámení_klubům

Petr Adamec

Místopředseda ČSPS, Předseda VSP ČSPS

Český svaz plaveckých sportů / Czech Swimming Federation

Tel:      +420 606 752 438

Email: petr.adamec@czechswimming.cz

Upozornění

Vážení sportovní přátelé,

na základě mimořádného opatření vlády ČR týkajícího se zrušení hromadných akcí, včetně sportovních událostí, s účastí nad 100 osob,

se s účinností od 10. 3. 2020 od 18:00. do ODVOLÁNÍ ruší všechny sportovní akce splňující výše uvedená kritéria.

Viz: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/aktualni-informace-ke-koronaviru-sars-cov-2-puvodne-2019-ncov-179250/

VSP ČSPS proto žádá všechny pořadatele plaveckých dotčených závodů aby o zrušení akcí informovaly přihlášené účastníky a dodržovaly toto rozhodnutí vlády ČR.
Za porušení hrozí vysoké finanční pokuty.

Petr Adamec

Český svaz plaveckých sportů / Czech Swimming Federation

Místopředseda ČSPS, Předseda sekce plavání

Tel:      +420 606 752 438

Email: petr.adamec@czechswimming.cz

Upozornění

Vážení sportovní přátelé,

dovolte mi Vás informovat o mimořádném opatření vlády ČR týkající se zrušení hromadných akcí, včetně sportovních událostí, s účastí nad 100 osob, a to do odvolání, s účinností od 10. 3. 2020 od 18:00. Tato zpráva se odkazuje na tiskovou konferenci vlády ČR k aktuální situaci v souvislosti s výskytem koronaviru, která se uskutečnila dne 10.3.2020 od 8:00.

Český svaz plaveckých sportů tímto emailem předává uvedenou informaci svým členským subjektům, klubům a oddílům, a rovněž pobočným spolkům, s doporučením o zrušení hromadných sportovních akcí s účastí nad 100 osob. Vzhledem k tomu, že Český svaz plaveckých sportů není mnohdy organizátorem a pořadatelem mnoha sportovních akcí, které jsou uvedeny v termínové listině ČSPS, tak vyzývá jejich pořadatele, aby zvážili organizaci plánovaných hromadných akcí. Tedy si ověřili, zda-li jejich akce bude dosahovat účasti nad 100 osob či nikoli.

S přáním krásného dne

Jakub Tesárek

Generální sekretář / General Secretary

Český svaz plaveckých sportů / Czech Swimming Federation

Tel:      +420 725 560 436

Email: jakub.tesarek@czechswimming.cz

POZVÁNKA na valnou hromadu

Vážení,
dovolte mi, abych Váz pozvala na valnou hromadu Krajského svazu ČSPS – Ústeckého kraje, jednání proběhne dne 26.02.2020 od 18:00 hod v Pivovaru Hotel na Rychtě, Klášterní 75/9, Ústí nad Labem 400 01.

Program jednání:

 1. schválení programu jednání;
 2. schválení jednacího řádu;
 3. schválení výroční zprávy za rok 2019 – výsledku hospodaření za rok 2019, zprávy o činnosti a stavu majetku;
 4. diskuse – návrh rozpočtu pro rok 2020;
 5. závěr

Pozvánka na valnou hromadu

Vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozvala na jednání VH, které proběhne dne 23.11.2019 na krajských přeborech v Chomutově, předpokládaný čas je od 13.00 hod, bude upřesněno dle průběhu závodů. Žádám Vás, aby na jednání VH dorazili odpovědní zástupci klubů, případně pověřili zástupce plnou mocí. Na jednání VH bude hlavním tématem schválení STD pro rok 2020, do kterých musí být zapracovány změny v STD ČSPS.

Dále Vám sděluji následující informace:

1) krajské přebory ml. žactva proběhnou dne 16.11.2019 v Litoměřicích;

2) krajské přebory staršího žactva a dorostu proběhnou 23. – 24.11.2019 v Chomutově;

3) krajské přebory v dlouhých tratích proběhnou 03.11.2019 v Děčíně (pozor je to neděle);

4) seminář trenérů a rozhodčích v letošním roce pořádat nebudeme.

Děkuji Vám za spolupráci a těším se na shledanou

pozvánka

Pozvánka na valnou hromadu

P O Z V Á N K A

na valnou hromadu

Krajského svazu ČSPS – Ústeckého kraje“

Vážení,

dovolte mi, abych Vás pozvala na valnou hromadu Krajského svazu ČSPS – Ústeckého kraje, jednání proběhne dne 30.01.2018 od 18.00 hod v Pivovaru Hotel na Rychtě, Klášterní 75/9, Ústí nad Labem 400 01.

Program jednání:

 1. schválení programu jednání;

 2. schválení jednacího řádu;

 3. schválení výroční zprávy za rok 2018 – výsledku hospodaření za rok 2018, zprávy o činnosti a stavu majetku;

 4. rezignace předsedkyně Krajského svazu;

 5. schválení volebního řádu;

 6. volba statutárního zástupce (předsedy krajského svazu);

 7. diskuze – návrh rozpočtu pro rok 2019;

 8. závěr.

Přílohy:

Volební řád
Jednací řád

Gabriela Soukupová

předsedkyně KS

Pozvánka na valnou hromadu

Vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozvala na jednání VH, které proběhne dne 10.11.2018 na krajských přeborech v Chomutově, předpokládaný čas je od 13.00 hod, bude upřesněno dle průběhu závodů. Žádám Vás, aby na jednání VH dorazili odpovědní zástupci klubů, případně pověřili zástupce plnou mocí. V příloze Vám posílám pozvánku na jednání VH, kde hlavním tématem bude schválení STD pro rok 2019.

 

Dále Vám sděluji následující informace:

1) krajské přebory ml. žactva proběhnou dne 24.11.2018 v Litoměřicích;

2) krajské přebory staršího žactva a dorostu proběhnou 10. – 11. 11. 2018 v Chomutově;

3) krajské přebory v dlouhých tratích proběhnou 04.11.2018 v Děčíně (pozor je to neděle), v příloze posílám rozpis závodů.

 

Děkuji Vám za spolupráci a těším se na shledanou

Soukupová Gabriela