INFO

Vážení kolegové,
s ohledem na prodloužení nouzového stavu jsou zrušeny:
1) krajské přebory dlouhých tratích (Děčín)
2) krajské přebory mladšího žactva (Louny)

Všem přeji pevné zdraví

Gabriela Soukupová
předsedkyně
Krajský svaz ČSPS – Ústecký kraj

INFO

  1. 13.09.2020 je svolaná VH  Sekce plavání, předpokládám co největší účast za Ústecký kraj, v ten samý den proběhne i  Konference ČSPS, na konferenci máme z VH v únoru jmenované 3 kandidáty (viz.zápis MPKU, CHU, UAPS)
  2. 4.10.2020 organizujeme seminář pro trenéry Ústeckého kraje, který proběhne v Ústí nad Labem (v nejbližších dnech Vám zašleme pozvánku s programem), pokud máte někdo nějaký nápad nebo námět do programu určitě dejte včas vědět
  3. 31.10.2O2O proběhne praktická část školení rozhodčích III. a II. třídy v Chomutově, které pro KS pořádá TJ Slavie Chomutov (informace máte v příloze) Info rozhodčí
  4. 21.11.2020 svoláme VH (krajské přebory v Chomutově o polední přestávku), hlavním bodem programu bude schválení STD pro rok 2021

Corona Cup 2020

Vážení přátelé.

Jak jsme avizovali v posledním zápise VSP 05/2020 bod 3.1, podařilo se nám dnes dojednat organizaci mimořádných plaveckých závodů pro žactvo a dorost+dospělí, které jsme nazvali „Corona Cup“. Po jednání s plaveckým stadionem v Podolí nám bylo povoleno tuto soutěž uskutečnit za podmínky, že se každého ze závodů zúčastní maximálně 200 plavců. Jelikož se musel závod připravit v krátké době díky informacím o rozvolnění opatření, trvalo nějaký čas, než jsme dnes dostali z Podolí veškeré informace. Cílem těchto závodů je umožnit alespoň určitému omezenému počtu plavců si po delší době zazávodit a setkat se také na širší trenérské a rozhodcovské úrovni, čímž chceme podpořit i důležité sociální hledisko.

Žákovský závod se uskuteční 27.6.2020, tedy v termínu, kdy se mělo původně konat MČR žactva. ROZPIS
Závod pro dorost a dospělé se uskuteční 4.-5.7.2020. ROZPIS

Přihlášky na tyto soutěže, vzhledem k omezení počtu plavců na bazéně, mohou být zaslány pouze za plavce, kteří se umístili do 10.místa na LMČR nebo ZMČR žactva 2019 a LPČR nebo ZPČR 2019 11ti letých. U dorostu a dospělých do 10. místa na LMČR nebo ZMČR 2019 dorostu+dospělých a 14ti letého žactva 2019. Startovné se neplatí.

Soutěž je vypsána jako víceboj, kdy žactvo plave 100m M-Z-P-K + 200m PZ. U dorostu a dospělých se plavou 50m a 100m M-Z-P-K + 200PZ. (Systém je tedy takový, že každý přihlášený plave všechny disciplíny.) Vítěze v jednotlivých kategoriích určí součet FINA bodů všech odplavaných disciplín.

V případě, že bude překročen stanovený limit účastníků, budou ze soutěže vyřazeni plavci podle kategorií s nejhorším přihlášeným časem na 200PZ. V případě menšího počtu přihlášených účastníků bude ihned klubům oznámena možnost přihlásit další plavce do soutěže.

Vážení přátelé.

V příloze zasílám zápis ze schůze sekce plavání ČSPS 04/2020.

Dovolte mi abych Vás seznámil s hlavními body, které jsme byli nuceni řešit.

  • VSP ČSPS vzhledem k vývoji vládních opatření souvisejících s pandemií koronaviru a jejich pozvolném rozpouštění konstatoval, že situace nevypadá pro plavecký sport růžově. Díky tomuto nepříznivému stavu, se VSP ČSPS rozhodl pro zrušení letních mistrovských soutěží 2020 všech věkových kategorií bez náhrady.
  • VSP ČSPS rozhodl o náhradním termínu pro konání Finále MČR družstev 2020. Uskuteční se v Pardubicích 26.-27.9.2020. Bližší informace budou vyvěšeny na IS ČSPS.
  • VSP ČSPS rozhodl, že pořadatelé soutěží řízených VSP, kteří nemohli uskutečnit přidělené soutěže díky koronavirové pandemii, budou mít možnost tyto soutěže uspořádat v roce 2021 bez výběrového řízení. V případě, že s touto variantou nebudou souhlasit, bude na danou soutěž výběrové řízení vypsáno.
  • VSP se zabýval problematikou nominačních kritérií do RD, RD U21 (SCM IA), RD juniorů SCMIB, SCM II a podal návrhy VV ke schválení. Následně tyto nominační kritéria VV ČSPS schválil a jsou již zveřejněny na webu ČSPS.

RD seniorů a juniorů  –  SCM1  –  SCM2

Přejeme Vám abyste všichni tuto pro nás nelehkou dobu zvládli ve zdraví, nejen funkcionáři, trenéři, ale i Vaši svěřenci.

Petr Adamec

Český svaz plaveckých sportů / Czech Swimming Federation

Místopředseda ČSPS, Předseda sekce plavání

Tel:      +420 606 752 438

Email: petr.adamec@czechswimming.cz

info

Vážení sportovní přátelé.

V příloze Vám zasílám informace z VSP ČSPS o řešení situace způsobené pandemií koronaviru. V případě, že se situace významně změní, budeme Vás o dalších krocích informovat.

V současné době byla na kluby zaslána finanční podpora v rámci SpS a finanční podpora členské základny v rámci GDPR. Veškerá další finanční podpora bude závise na vývoji situace.

Oznámení_klubům

Petr Adamec

Místopředseda ČSPS, Předseda VSP ČSPS

Český svaz plaveckých sportů / Czech Swimming Federation

Tel:      +420 606 752 438

Email: petr.adamec@czechswimming.cz