P O Z V Á N K A na seminář

„Krajského svazu ČSPS – Ústeckého kraje“

Vážení,

dovolte mi, abych Vás pozvala na seminář Krajského svazu ČSPS  – Ústeckého kraje, který proběhne dne 30.09.2018 od 09.00 do 14.00 hod ve sportovní hale Klíše, ul. České mládeže 8, Ústí nad Labem 400 01 (UJEP).

Program semináře:

 1. výuka plaveckých způsobů u mladších žáků, technika plavců starších žáků a dorostenců, tréninková zátěž– Libor Kohut, reprezentační trenér mladších juniorů 9.00 – 10.15  hod;
 2. 2. psychická příprava plavců – Mgr. Jindřich Dušek 10:30 – 11.30 hod;
 3. plavecká technika – Dan Thiel 11:45 – 12:45;
 4. pravidla plavání a projednání nových STD pro rok 2019 – Petr Neumann 13:00 – 14:00 hod;

Gabriela Soukupová a Roman Eckert

Školení rozhodčích plavání II. a III. třídy – Ústí nad Labem

Krajský  svaz ČSPS – Ústecký kraj kraj  pořádá školení pro ROZHODČÍ PLAVÁNÍ III. a II. třídy

Termín konání:                30. 9. 2018,  7.10.2018

Místo konání:                   – teoretická část

                                        30.9. Ústí nad Labem  UJEP Resslova ulice
– praktická část
7.10. Lovosice plavecký bazén

Podmínky pro přijetí:       III. Třída: věk minimálně 16 let, základní znalost plavání

                                              II. Třída: věk minimálně 19 let, kvalifikace III třídy s minimální praxí 3 roky

Počet hodin:                    21 hodin

Počet účastníků:             II třída/maximálně 6, III třída/maximálně 24

Po úspěšném absolvování účastníci obdrží kvalifikaci  ROZHODČÍ II. nebo III. třídy plavání s neomezenou platností na celém území ČR

program školení :

neděle    30. 9. 2018                 9.30 – 17.30 teoretická část

sobota      7. 10.2018                8.00 – 15.00 praktická část, teoretická část,  diskuze

pomůcky:

teoretická část – poznámkový blok, psací potřeby, registrační průkaz ČSPS, pravidla plavání ke stažení na stránkách ČSPS ( www.czechswimming.cz )

praktická část – bílé tričko bez reklamy, bílé kraťasy nebo dlouhé kalhoty případně bílá sukně, přezůvky k vodě, psací potřeby

přihlášky:

Závazné přihlášky ve tvaru:

jméno–adresa bydliště–ročník narození-název klubu, ve kterém jste registrován-telefon-mail

posílejte nejpozději do 20.9.2018

mailem : okps@okps.cz

cena

300,- Kč/ 1 účastníka, stravu a ubytování nezajišťujeme

Odborný garant školení

Luboš Imryšek, rozhodčí I. třídy, rozhodčí FINA

Bližší info po přihlášce.

Petr Thiel

Upozornění!

Krajské přebory v dlouhých tratích – VH schválila usnesením č. 5/2018 pořádání Krajských přeborů na dlouhých tratích:

 • 11.05.2018 (pátek) Ústí nad Labem, při velké ceně Ústí nad Labem
 • 16.09.2018 Děčín
  • V rámci propozic bude požadováno od každého oddílu zajištění 2 rozhodčích včetně vybavení stopkami. Závody se poplavou přímo na čas, po dvou nebo třech závodnících na jedné dráze (dle počtu přihlášených). V případě malého počtu startujících dojde ke sloučení mužských a ženských rozplaveb do jedné. Kategorie 2007 a starší, ve výsledkové listině budou všechny kategorie uvedeny zvlášť. V případě nedodržení časového limitu nebude umožněno závodníkovi závod dokončit a závodník nebude klasifikován.

Valná hromada

Vážení kolegové,
dovoluji si Vás pozvat na jednání Valné hromady, které se uskuteční dne 13.03.2018 v 18.00 hod v Ústí nad Labem. Pozvánku s programem jednání naleznete zde, zároveň naleznete v příloze NÁVRH jednacího řádu. Případné připomínky a návrhy budou na jednání VH do dokumentu zapracovány.
Dále Vás upozorňuji na skutečnost, že je nutné, aby se VH zúčastnili delegáti (zástupci) oprávněni jednat za daný sportovní oddíl, klub nebo tělovýchovnou jednotu dle vlastních Stanov jednotlivého subjektu.
VH je oprávněna jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina z oprávněných zástupců, dle registrace na ČSPS je počet subjektů zařazených do Ústeckého kraje 20.
Vaše účast na jednání VH je tedy nutná a absence neomluvitelná. Vaši účast se jménem delegáta potvrďte prosím na email: G.Soukupova@seznam.cz.
Přeji pěkný den Soukupová Gabriela

dotace MŠMT

Vážené předsedkyně a předsedové oddílů,

po posunutí termínu otevření informačního systému MŠMT pro podávání žádostí v programu Můj klub na termín 11.-15.12., byl tento dnes skutečně otevřen a lze prostřednictvím registrovaného subjektu (nebo vytvořením nové registrace) podávat žádosti na rok 2018. Bohužel, neskutečně krátký termín pro podání do 29.12. zatím zůstává.

Odkaz na web MŠMT: http://www.msmt.cz/sport-1/vyhlaseni-dotacniho-neinvesticniho-programu-muj-klub-na-rok

S pozdravem

Gabriela Soukupová
předsedkyně Krajského svazu ČSPS – Ústecký kraj

Setkání trenérů

Tento víkend byl nabitý akcí i získávání nových poznatků a vědomostí, v sobotu se konal Litvínovský pohár a v neděli setkání trenérů, který provázel soubor přednášek. Krátký report včetně dokumentů bude průběžně doplněn zatím se můžete podívat v galerii na zachycení obou akcí objektivem.

Pozvánka setkání trenérů a VH

Vážení přátele,
v příloze Vám opakovaně posílám pozvánku na jednání VH dne 15.10.2017 od 13.00 hodv Ústí nad Labem, hlavním bodem jednání bude schválení STD pro rok 2018 (příloha č. 2). Žádám Vás o zajištění účasti Vašich oprávněných zástupců.

Dále bych si Vás dovolila opakovaně pozvat na setkání trenérů, které je pro Vás připraveno dne 15.10.2017 od 8.00 hod v Ústí nad Labem, ve sportovní hale Klíše, ul. České mládeže 8. Předběžný program je zajištěn v rozsahu:

 • výuka plaveckých způsobů u mladších žáků, technika plavců starších žáků a dorostenců, tréninková zátěž od 8.00 – 9.15  hod;
 • suchá příprava – zajistí Mgr. Simona Baumrtová od 9.30  – 10.15 hod
 • výživa plavců – přednášku zajistí Mgr. Zuzana Pavelková – Šafářová od 10:20 – 11.00 hod;
 • psychická příprava plavců – přednášku zajistí Mgr. Jindřich Dušek od 11:10 – 12.00 hod;
 • pravidla a projednání nových STD 2018 – přednášku zajistí Petr Neumann a Tomáš Slabihoud od 12.10 – 12.30;

Předpokládaný konec programu je ve 12.30 hod. Od 13.00 hod bude následovat předpokládám, že krátká VH.

Pokud máte jakékoliv návrhy k doplnění programu rádi je uvítáme.

Všechny kluby prosím o nahlášení předpokládaného počtu účastníků semináře v termínu do 01.10.2017 na email: G.Soukupova@seznam.cz
                                                                                                                                                                                                            
Přeji Vám všem pěkný den.
Soukupová Gabriela