POZVÁNKA na valnou hromadu

Vážení,
dovolte mi, abych Váz pozvala na valnou hromadu Krajského svazu ČSPS – Ústeckého kraje, jednání proběhne dne 26.02.2020 od 18:00 hod v Pivovaru Hotel na Rychtě, Klášterní 75/9, Ústí nad Labem 400 01.

Program jednání:

 1. schválení programu jednání;
 2. schválení jednacího řádu;
 3. schválení výroční zprávy za rok 2019 – výsledku hospodaření za rok 2019, zprávy o činnosti a stavu majetku;
 4. diskuse – návrh rozpočtu pro rok 2020;
 5. závěr

Pozvánka na valnou hromadu

Vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozvala na jednání VH, které proběhne dne 23.11.2019 na krajských přeborech v Chomutově, předpokládaný čas je od 13.00 hod, bude upřesněno dle průběhu závodů. Žádám Vás, aby na jednání VH dorazili odpovědní zástupci klubů, případně pověřili zástupce plnou mocí. Na jednání VH bude hlavním tématem schválení STD pro rok 2020, do kterých musí být zapracovány změny v STD ČSPS.

Dále Vám sděluji následující informace:

1) krajské přebory ml. žactva proběhnou dne 16.11.2019 v Litoměřicích;

2) krajské přebory staršího žactva a dorostu proběhnou 23. – 24.11.2019 v Chomutově;

3) krajské přebory v dlouhých tratích proběhnou 03.11.2019 v Děčíně (pozor je to neděle);

4) seminář trenérů a rozhodčích v letošním roce pořádat nebudeme.

Děkuji Vám za spolupráci a těším se na shledanou

pozvánka

Pozvánka na valnou hromadu

P O Z V Á N K A

na valnou hromadu

Krajského svazu ČSPS – Ústeckého kraje“

Vážení,

dovolte mi, abych Vás pozvala na valnou hromadu Krajského svazu ČSPS – Ústeckého kraje, jednání proběhne dne 30.01.2018 od 18.00 hod v Pivovaru Hotel na Rychtě, Klášterní 75/9, Ústí nad Labem 400 01.

Program jednání:

 1. schválení programu jednání;

 2. schválení jednacího řádu;

 3. schválení výroční zprávy za rok 2018 – výsledku hospodaření za rok 2018, zprávy o činnosti a stavu majetku;

 4. rezignace předsedkyně Krajského svazu;

 5. schválení volebního řádu;

 6. volba statutárního zástupce (předsedy krajského svazu);

 7. diskuze – návrh rozpočtu pro rok 2019;

 8. závěr.

Přílohy:

Volební řád
Jednací řád

Gabriela Soukupová

předsedkyně KS

Pozvánka na valnou hromadu

Vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozvala na jednání VH, které proběhne dne 10.11.2018 na krajských přeborech v Chomutově, předpokládaný čas je od 13.00 hod, bude upřesněno dle průběhu závodů. Žádám Vás, aby na jednání VH dorazili odpovědní zástupci klubů, případně pověřili zástupce plnou mocí. V příloze Vám posílám pozvánku na jednání VH, kde hlavním tématem bude schválení STD pro rok 2019.

 

Dále Vám sděluji následující informace:

1) krajské přebory ml. žactva proběhnou dne 24.11.2018 v Litoměřicích;

2) krajské přebory staršího žactva a dorostu proběhnou 10. – 11. 11. 2018 v Chomutově;

3) krajské přebory v dlouhých tratích proběhnou 04.11.2018 v Děčíně (pozor je to neděle), v příloze posílám rozpis závodů.

 

Děkuji Vám za spolupráci a těším se na shledanou

Soukupová Gabriela

P O Z V Á N K A na seminář

„Krajského svazu ČSPS – Ústeckého kraje“

Vážení,

dovolte mi, abych Vás pozvala na seminář Krajského svazu ČSPS  – Ústeckého kraje, který proběhne dne 30.09.2018 od 09.00 do 14.00 hod ve sportovní hale Klíše, ul. České mládeže 8, Ústí nad Labem 400 01 (UJEP).

Program semináře:

 1. výuka plaveckých způsobů u mladších žáků, technika plavců starších žáků a dorostenců, tréninková zátěž– Libor Kohut, reprezentační trenér mladších juniorů 9.00 – 10.15  hod;
 2. 2. psychická příprava plavců – Mgr. Jindřich Dušek 10:30 – 11.30 hod;
 3. plavecká technika – Dan Thiel 11:45 – 12:45;
 4. pravidla plavání a projednání nových STD pro rok 2019 – Petr Neumann 13:00 – 14:00 hod;

Gabriela Soukupová a Roman Eckert

Školení rozhodčích plavání II. a III. třídy – Ústí nad Labem

Krajský  svaz ČSPS – Ústecký kraj kraj  pořádá školení pro ROZHODČÍ PLAVÁNÍ III. a II. třídy

Termín konání:                30. 9. 2018,  7.10.2018

Místo konání:                   – teoretická část

                                        30.9. Ústí nad Labem  UJEP Resslova ulice
– praktická část
7.10. Lovosice plavecký bazén

Podmínky pro přijetí:       III. Třída: věk minimálně 16 let, základní znalost plavání

                                              II. Třída: věk minimálně 19 let, kvalifikace III třídy s minimální praxí 3 roky

Počet hodin:                    21 hodin

Počet účastníků:             II třída/maximálně 6, III třída/maximálně 24

Po úspěšném absolvování účastníci obdrží kvalifikaci  ROZHODČÍ II. nebo III. třídy plavání s neomezenou platností na celém území ČR

program školení :

neděle    30. 9. 2018                 9.30 – 17.30 teoretická část

sobota      7. 10.2018                8.00 – 15.00 praktická část, teoretická část,  diskuze

pomůcky:

teoretická část – poznámkový blok, psací potřeby, registrační průkaz ČSPS, pravidla plavání ke stažení na stránkách ČSPS ( www.czechswimming.cz )

praktická část – bílé tričko bez reklamy, bílé kraťasy nebo dlouhé kalhoty případně bílá sukně, přezůvky k vodě, psací potřeby

přihlášky:

Závazné přihlášky ve tvaru:

jméno–adresa bydliště–ročník narození-název klubu, ve kterém jste registrován-telefon-mail

posílejte nejpozději do 20.9.2018

mailem : okps@okps.cz

cena

300,- Kč/ 1 účastníka, stravu a ubytování nezajišťujeme

Odborný garant školení

Luboš Imryšek, rozhodčí I. třídy, rozhodčí FINA

Bližší info po přihlášce.

Petr Thiel

Upozornění!

Krajské přebory v dlouhých tratích – VH schválila usnesením č. 5/2018 pořádání Krajských přeborů na dlouhých tratích:

 • 11.05.2018 (pátek) Ústí nad Labem, při velké ceně Ústí nad Labem
 • 16.09.2018 Děčín
  • V rámci propozic bude požadováno od každého oddílu zajištění 2 rozhodčích včetně vybavení stopkami. Závody se poplavou přímo na čas, po dvou nebo třech závodnících na jedné dráze (dle počtu přihlášených). V případě malého počtu startujících dojde ke sloučení mužských a ženských rozplaveb do jedné. Kategorie 2007 a starší, ve výsledkové listině budou všechny kategorie uvedeny zvlášť. V případě nedodržení časového limitu nebude umožněno závodníkovi závod dokončit a závodník nebude klasifikován.

Valná hromada

Vážení kolegové,
dovoluji si Vás pozvat na jednání Valné hromady, které se uskuteční dne 13.03.2018 v 18.00 hod v Ústí nad Labem. Pozvánku s programem jednání naleznete zde, zároveň naleznete v příloze NÁVRH jednacího řádu. Případné připomínky a návrhy budou na jednání VH do dokumentu zapracovány.
Dále Vás upozorňuji na skutečnost, že je nutné, aby se VH zúčastnili delegáti (zástupci) oprávněni jednat za daný sportovní oddíl, klub nebo tělovýchovnou jednotu dle vlastních Stanov jednotlivého subjektu.
VH je oprávněna jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina z oprávněných zástupců, dle registrace na ČSPS je počet subjektů zařazených do Ústeckého kraje 20.
Vaše účast na jednání VH je tedy nutná a absence neomluvitelná. Vaši účast se jménem delegáta potvrďte prosím na email: G.Soukupova@seznam.cz.
Přeji pěkný den Soukupová Gabriela

dotace MŠMT

Vážené předsedkyně a předsedové oddílů,

po posunutí termínu otevření informačního systému MŠMT pro podávání žádostí v programu Můj klub na termín 11.-15.12., byl tento dnes skutečně otevřen a lze prostřednictvím registrovaného subjektu (nebo vytvořením nové registrace) podávat žádosti na rok 2018. Bohužel, neskutečně krátký termín pro podání do 29.12. zatím zůstává.

Odkaz na web MŠMT: http://www.msmt.cz/sport-1/vyhlaseni-dotacniho-neinvesticniho-programu-muj-klub-na-rok

S pozdravem

Gabriela Soukupová
předsedkyně Krajského svazu ČSPS – Ústecký kraj