Výběrové řízení na hlavního koordinátora SCM Ústeckého kraje

Výběrové řízení na pozici:

HLAVNÍHO KOORDINÁTORA SCM I a SCM II ÚSTECKÉHO A
LIBERECKÉHO KRAJE, A KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO
KRAJE

Český svaz plaveckých sportů tímto vyhlašuje výběrové řízení na pozici hlavního koordinátora sportovního centra mládeže I a hlavního koordinátora sportovního centra mládeže II Ústeckého a Libereckého kraje, Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Bližší informace naleznete zde: Výběrové řízení – koordinátor SCM – informace o pozici

Přihlášku si můžete stáhnout zde: Vyberove rizeni – koordinator SCM – PŘIHLÁŠKA

Přihlášku je nutné zaslat nejpozději do 30. 4. 2024 na email místopředsedy ČSPS, který naleznete v přiloženém dokumentu výše.

Přihlaste se a pojďte s námi posouvat Ústecké plavání.

POZVÁNKA na valnou hromadu

„Krajského svazu CSPS – Ústeckého kraje“

Vážení,

dovolte mi, abych Vás pozvala na jednání valné hromady Krajského svazu ČSPS – Ústeckého kraje, jednání proběhne dne 22.02.2024 od 19.30 hod v aplikaci „Microsoft Teams“.

Program jednání:

 1. schválení programu jednání;
 2. schválení jednacího řádu;
 3. schválení výroční zprávy za rok 2023 – výsledku hospodaření za rok 2023, zprávy o činnosti a stavu majetku;
 4. diskuse;
 5. závěr.

Gabriela Soukupová
předsedkyně Krajského svazu ČSPS – Ústeckého kraje

Krajský svaz ČSPS – Ústecký kraj pořádá školení pro rozhodčí III. a II. třídy

 • Termín konání teoretická část:
  • 04.09. 2021 od 9:00 hod.
 • Místo konání teoretické část:
  • Meziboří, Okružní 223
 • Praktická část:
  • DROP CUP LITVÍNOV 18. 9. 2021
 • Podmínky pro přijetí:
  • minimální věk uchazeče 16 let
  • základní znalost plavání
  • pro II. kvalifikační stupeň min. 3 roky aktivní praxe ve III. třídě registrace v ČSPS
 • Počet hodin:
  • 16 hodin
 • Počet účastníků:
  • max.  30
 • Pomůcky:
  • teoretická část – poznámkový blok, psací potřeby, pravidla plavání stopky
  • praktická část – bílé tričko, bílé kalhoty, příp. sukně, stopky píšťalka, psací potřeby
 • Přihlášky:
  • závazné přihlášky potvrďte do 15.8. 2021 ve tvaru:
  • Jméno – příjmení – ročník narození -název klubu, v němž je uchazeč registrován. Telefon, e-mail.
 • Na e-mail:
 • Finanční požadavky:
  • 150,- Kč za osobu
  • V ceně je lehký oběd (bageta), nealkoholický nápoj, školné a pronájem klubovny.
 • Odborný garant školení
  • Ing. Petr Neumann, tel: 705 405 379, e-mail: 5233n@seznam.cz
 • Ostatní:
 • Těším se na Vaše přihlášky
 • Petr Neumann, Slávie Chomutov

Corona Cup 2020

Vážení přátelé.

Jak jsme avizovali v posledním zápise VSP 05/2020 bod 3.1, podařilo se nám dnes dojednat organizaci mimořádných plaveckých závodů pro žactvo a dorost+dospělí, které jsme nazvali „Corona Cup“. Po jednání s plaveckým stadionem v Podolí nám bylo povoleno tuto soutěž uskutečnit za podmínky, že se každého ze závodů zúčastní maximálně 200 plavců. Jelikož se musel závod připravit v krátké době díky informacím o rozvolnění opatření, trvalo nějaký čas, než jsme dnes dostali z Podolí veškeré informace. Cílem těchto závodů je umožnit alespoň určitému omezenému počtu plavců si po delší době zazávodit a setkat se také na širší trenérské a rozhodcovské úrovni, čímž chceme podpořit i důležité sociální hledisko.

Žákovský závod se uskuteční 27.6.2020, tedy v termínu, kdy se mělo původně konat MČR žactva. ROZPIS
Závod pro dorost a dospělé se uskuteční 4.-5.7.2020. ROZPIS

Přihlášky na tyto soutěže, vzhledem k omezení počtu plavců na bazéně, mohou být zaslány pouze za plavce, kteří se umístili do 10.místa na LMČR nebo ZMČR žactva 2019 a LPČR nebo ZPČR 2019 11ti letých. U dorostu a dospělých do 10. místa na LMČR nebo ZMČR 2019 dorostu+dospělých a 14ti letého žactva 2019. Startovné se neplatí.

Soutěž je vypsána jako víceboj, kdy žactvo plave 100m M-Z-P-K + 200m PZ. U dorostu a dospělých se plavou 50m a 100m M-Z-P-K + 200PZ. (Systém je tedy takový, že každý přihlášený plave všechny disciplíny.) Vítěze v jednotlivých kategoriích určí součet FINA bodů všech odplavaných disciplín.

V případě, že bude překročen stanovený limit účastníků, budou ze soutěže vyřazeni plavci podle kategorií s nejhorším přihlášeným časem na 200PZ. V případě menšího počtu přihlášených účastníků bude ihned klubům oznámena možnost přihlásit další plavce do soutěže.

Vážení přátelé.

V příloze zasílám zápis ze schůze sekce plavání ČSPS 04/2020.

Dovolte mi abych Vás seznámil s hlavními body, které jsme byli nuceni řešit.

 • VSP ČSPS vzhledem k vývoji vládních opatření souvisejících s pandemií koronaviru a jejich pozvolném rozpouštění konstatoval, že situace nevypadá pro plavecký sport růžově. Díky tomuto nepříznivému stavu, se VSP ČSPS rozhodl pro zrušení letních mistrovských soutěží 2020 všech věkových kategorií bez náhrady.
 • VSP ČSPS rozhodl o náhradním termínu pro konání Finále MČR družstev 2020. Uskuteční se v Pardubicích 26.-27.9.2020. Bližší informace budou vyvěšeny na IS ČSPS.
 • VSP ČSPS rozhodl, že pořadatelé soutěží řízených VSP, kteří nemohli uskutečnit přidělené soutěže díky koronavirové pandemii, budou mít možnost tyto soutěže uspořádat v roce 2021 bez výběrového řízení. V případě, že s touto variantou nebudou souhlasit, bude na danou soutěž výběrové řízení vypsáno.
 • VSP se zabýval problematikou nominačních kritérií do RD, RD U21 (SCM IA), RD juniorů SCMIB, SCM II a podal návrhy VV ke schválení. Následně tyto nominační kritéria VV ČSPS schválil a jsou již zveřejněny na webu ČSPS.

RD seniorů a juniorů  –  SCM1  –  SCM2

Přejeme Vám abyste všichni tuto pro nás nelehkou dobu zvládli ve zdraví, nejen funkcionáři, trenéři, ale i Vaši svěřenci.

Petr Adamec

Český svaz plaveckých sportů / Czech Swimming Federation

Místopředseda ČSPS, Předseda sekce plavání

Tel:      +420 606 752 438

Email: petr.adamec@czechswimming.cz