Corona Cup 2020

Vážení přátelé. Jak jsme avizovali v posledním zápise VSP 05/2020 bod 3.1, podařilo se nám dnes dojednat organizaci mimořádných plaveckých závodů pro žactvo a dorost+dospělí, které jsme nazvali „Corona Cup“. Po jednání s plaveckým stadionem v Podolí nám bylo povoleno tuto soutěž uskutečnit za podmínky, že se každého

Vážení přátelé. V příloze zasílám zápis ze schůze sekce plavání ČSPS 04/2020. Dovolte mi abych Vás seznámil s hlavními body, které jsme byli nuceni řešit. VSP ČSPS vzhledem k vývoji vládních opatření souvisejících s pandemií koronaviru a jejich pozvolném rozpouštění konstatoval, že situace

info

Vážení sportovní přátelé. V příloze Vám zasílám informace z VSP ČSPS o řešení situace způsobené pandemií koronaviru. V případě, že se situace významně změní, budeme Vás o dalších krocích informovat. V současné době byla na kluby zaslána finanční podpora v rámci SpS a finanční podpora

Upozornění

Vážení sportovní přátelé, na základě mimořádného opatření vlády ČR týkajícího se zrušení hromadných akcí, včetně sportovních událostí, s účastí nad 100 osob, se s účinností od 10. 3. 2020 od 18:00. do ODVOLÁNÍ ruší všechny sportovní akce splňující výše uvedená kritéria. Viz: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/aktualni-informace-ke-koronaviru-sars-cov-2-puvodne-2019-ncov-179250/