P O Z V Á N K A

na valnou hromadu

Krajského svazu ČSPS – Ústeckého kraje“

Vážení,

dovolte mi, abych Vás pozvala na valnou hromadu Krajského svazu ČSPS – Ústeckého kraje, jednání proběhne dne 30.01.2018 od 18.00 hod v Pivovaru Hotel na Rychtě, Klášterní 75/9, Ústí nad Labem 400 01.

Program jednání:

  1. schválení programu jednání;

  2. schválení jednacího řádu;

  3. schválení výroční zprávy za rok 2018 – výsledku hospodaření za rok 2018, zprávy o činnosti a stavu majetku;

  4. rezignace předsedkyně Krajského svazu;

  5. schválení volebního řádu;

  6. volba statutárního zástupce (předsedy krajského svazu);

  7. diskuze – návrh rozpočtu pro rok 2019;

  8. závěr.

Přílohy:

Volební řád
Jednací řád

Gabriela Soukupová

předsedkyně KS